Over Mens GGZ

Mens GGZ is een GGZ-instelling in Maastricht-Heuvelland. Mens biedt zo kort mogelijk durende oplossingsgericht behandelingen aan mensen met klachten en problemen die een psychologische behandeling vragen. We richten ons niet direct op de stoornis, maar op de mensen die bij ons komen met hun klachten en vragen. We streven een menselijke manier van werken na.

 

Ontstaan

Mens GGZ is door Stichting Mondriaan en Stichting ZIO Eerstelijns zorg opgericht. Beide organisaties stelden vast dat de wachttijden voor de zorg te lang zijn en de kosten voor de GGZ zich de verkeerde kant op ontwikkelden.  
 
Na separaat en in diverse samenwerkingsverbanden te hebben gepoogd om een brede beweging op gang te brengen, besloten zij de regie naar zich toe te trekken en samen een nieuwe organisatie op te richten: Mens GGZ.

Samen met zorgverzekeraar VGZ hebben zij vervolgens het concept van Mens GGZ nader uitgewerkt en vormgegeven. Dit leidde tot de oprichting van Mens GGZ b.v. in 2019. In 2020 is Mens GGZ ook daadwerkelijk hulp gaan verlenen.

Mens GGZ is in het bezit van twee goedgekeurde Kwaliteitsstatuten. Het statuut voor vrijgevestigden is hier in te zien. Het instellingsstatuut is hier in te zien.

 

Ambitie

Beide organisaties vinden dat zij een verantwoordelijkheid hebben om de zorg voor mensen met psychisch lijden te verbeteren en te optimaliseren. Zij zien een belangrijke rol voor de Generalitische Basis GGZ (GBGGZ). De GBGGZ kan dicht bij de huisartsenpraktijk georganiseerd worden en biedt de mogelijkheid om mensen snel weer op de been te helpen. Deze taak hebben ze bij Mens GGZ neergelegd.

Visie

De beste (digitale) zorg wordt geleverd door ambitieuze en tevreden professionals, die de door cliënten ervaren problemen normaliseren en behandelen. Zij leggen verbindingen met de context van de cliënt, het sociale domein en de informele zorg, opdat de cliënt om kan gaan met de uitdagingen waarmee die geconfronteerd wordt.

Missie

Iedereen weet hoe die met eigen uitdagingen of kwetsbaarheden om kan gaan. Dit voedt zelfredzaamheid en bevordert daarmee de (persoonlijke en/of digitale) verbinding van de persoon met zijn/haar omgeving en voorkomt daarmee de afhankelijkheid van (professionele) zorg.