Kosten bij te late afmelding - No Show

Indien u verhinderd bent voor uw afspraak, verzoeken wij u deze afspraak minimaal 24 uur vantevoren te annuleren of te laten wijzigen. Zonder tijdige afmelding wordt €100,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar, maar dient u persoonlijk te voldoen.

Afspraak wijzigen of annuleren?

1e (intake) gesprek

Voor het wijzigen of annuleren van uw 1e (intake) gesprek bij Mens GGZ kunt u contact opnemen met huisartsenverwijsbureau TIPP via 043-2100210.

2e (Advies) of vervolg afspraak

Voor het wijzigen of annuleren van uw 2e (advies) of vervolg afspraak kunt u telefonisch contact opnemen van maandag t/m vrijdag van 8:30 – 11:00 uur op tel. nr. 06-26 99 68 69. Buiten de telefonische bereikbaarheid gelieve een email te sturen naar uw behandelaar en info@mensggz.nl.

U kunt tot 24 uur voor aanvang, uw afspraak kosteloos annuleren. Indien u binnen 24 uur annuleert bedragen de annuleringskosten €100,-.

U kunt uw afspraak ook altijd (kosteloos) wijzigen naar een (video) belafspraak.

Voor last-minute annuleringen/wijzigingen van afspraken neem altijd contact op met uw behandelaar.


Change or cancel an appointment?

1st (intake) consultation

To change or cancel your 1st (intake) consultation at Mens GGZ, please contact GP referral office TIPP at 043-2100210.

2nd (advice) or follow-up appointment

To change or cancel your 2nd (advice) or follow-up appointment, please contact us by phone on weekdays from 8:30 - 11:00 a.m. at tel. no. 06-26 99 68 69. Outside of telephone accessibility please email your psychologist and info@mensggz.nl.

You can cancel your appointment free of charge up to 24 hours before the appointment. If you cancel within 24 hours the cancellation fee is €100,-.

You can always change your appointment (free of charge) to a (video) call.

For last minute changes, always contact your psychologist.