Klachtenregeling

Klachtenregeling

 

Patiënt 

Bij Mens GGZ doen we elke dag weer ons best om topzorg te leveren. Maar er gaat wel eens iets mis. Daar willen we van leren! Bent u cliënt bij Mens GGZ, kunt u een klacht indienen via deze link.

Uw klacht wordt in behandeling genomen door de kwaliteitscoördinator van ZIO en besproken met een interne commissie. De kwaliteitscoördinator bevestigt de ontvangst van uw klacht binnen een termijn van maximaal 4 weken en communiceert de ingezette actie en de afhandeling.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 8 weken een terugkoppeling te geven van de afhandeling van uw klacht met de afgesproken actie. Het uitvoeren van de verbetermaatregel kan soms langere tijd in beslag nemen, in verband de overlegstructuren waarin de oplossing gezocht moet worden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en wordt voor de duur van 36 maanden bewaard.

Indien uw klacht na de interne klachtenbehandeling niet naar wens is opgepakt, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. 

Het reglement van de geschillencommissie is hier te raadplegen.

 

Ketenpartner / Verwijzer

Bent u verwijzer en gaat er iets niet helemaal goed en wilt u ons daarover informeren? Neem dan contact op met ZIO via 043-3506910.