Ik verwijs

Mens GGZ is een initiatief van Stichting ZIO Eerstelijnszorg en Stichting Mondriaan. Vanaf het begin is de aspiratie geweest de huisarts en zijn POH-GGZ te ondersteunen bij het leveren van zorg aan patiënten met psychische problemen. Dit betekent dat u alleen naar Mens GGZ kunt verwijzen als u huisarts bent en u ook een verbinding met Mens GGZ heeft. In deze verbinding heeft u een psycholoog van Mens GGZ die een (aantal) dagde(e)l(en) in uw praktijk aanwezig is.

 

Samenwerking

Het streven van Mens GGZ is om intensief met u samen te werken. U en uw POH-GGZ overleggen regelmatig met de psycholoog die aan uw praktijk gekoppeld is. Dit kan in de vorm van consultatie, triagering of behandeling van uw patiënt. 


De psycholoog van Mens GGZ zal met u en/of uw POH-GGZ, doordat hij/zij ook in uw praktijk aanwezig is, makkelijk en regelmatig afstemmen over verschillende patiënten. Daardoor is de GGZ voor u en uw patiënt niet langer iets dat volledig buiten uw zicht gebeurt, maar waarbij u (voor zover nodig en praktisch) ook betrokken en geïnformeerd bent.

 

Verwijzing door huisarts of POH

Verwijzen naar een psycholoog van Mens GGZ vanuit de eerstelijnszorg is heel eenvoudig. U gebruikt daarvoor het TIPP-formulier voor een verwijzing naar een aanbieder in de GGZ. U selecteert uw eigen praktijk en de verwijzing belandt bij de aan uw praktijk gekoppelde psycholoog. Een eerste afspraak wordt meteen gemaakt.

 

Horizontaal verwijzen

Voor het horizontaal doorverwijzen vanuit de tweedelijnszorg naar een psycholoog van Mens GGZ kunt u dit formulier downloaden en in PDF mailen naar info@mensggz.nl. De verwijzing zal intern beoordeeld worden en indien passend meteen worden ingepland. 

 

Samenwerken met Mens ggz

Bent u huisarts in Maastricht Heuvelland en heeft u nog geen verbinding met Mens GGZ? Neem dan contact op met Front Office van Mens GGZ.