Behandelproces

 

1. verwijzing/aanmelding

Heb je klachten? Dan kun je naar de huisarts. Als jullie samen vaststellen dat er meer zorg nodig is, dan kan de huisarts je naar Mens GGZ verwijzen. Als de verwijzing is opgesteld, wordt je benaderd door TIPP. TIPP maakt met jou de eerste twee afspraken: voor een startgesprek en een adviesgesprek. Van deze twee gesprekken krijg je een bevestiging en een uitnodiging om al eens op ons online-platform te kijken.  

  

2. startgesprek

Het startgesprek is om kennis te maken. Jij wilt ons leren kennen. Wij willen jou leren kennen. Kern van het gesprek is verder dat we willen weten wat de reden is dat je naar ons bent gekomen. Wat is er aan de hand? Hoe komt het dat het niet (helemaal) goed gaat? Wat heb je er zelf aan gedaan? En: wat zou volgens jou een oplossing zijn? 
 

Ons uitgangspunt is Positieve Gezondheid: de problemen die je kunt hebben kunnen heel erg groot zijn en een grote invloed op je leven hebben. Maar je bent niet je probleem. Je bent nog zo veel meer! En je hebt nog zoveel meer.
 

We geven ook uitleg over hoe het werkt bij Mens GGZ. Op die manier weet jij precies waar je aan toe bent. Het gaat dan over de behandeling, over geld en over wat er van jou en ons verwacht wordt. En als het toch nog niet helemaal helder is: gewoon vragen!

Aan het eind van het gesprek weten wij waarom je naar ons toe bent gekomen en weet jij hoe er bij Mens GGZ wordt gewerkt. Samen hebben we dan een eerste idee van wat er aan de hand is en wat de eerste stappen kunnen zijn zodat het beter met je gaat. 

 


Samen is niet alleen

 

Het kan zijn dat we dan ook al anderen in moeten schakelen om jou zo goed mogelijk te helpen. Je kunt dan denken aan een psychiater als je toch medicatie nodig hebt. Maar ook aan begeleiding vanuit de WMO als het prettig is als er ook nog iemand aan huis komt.

Elders op onze website vind je meer informatie over 'samen is niet alleen'. 

 

 “Samen hebben we dan een eerste idee van wat er aan de hand is en wat de eerste stappen kunnen zijn zodat het beter met je gaat.”

 

 

3. adviesgesprek en (vervolg)afspraken

Na het intakegesprek zet je behandelaar alles op papier en formuleert een voorstel voor behandeling. Tijdens je volgende afspraak bij Mens GGZ, bespreek je de uitkomsten van het eerste gesprek. En de behandelaar legt het voorstel voor behandeling aan je voor. 

Soms is het nodig dat er een tweede collega bij het gesprek aanwezig is. Dit in verband met eisen die zorgverzekeraars aan ons stellen. 
 
Als jij en je behandelaar een goed plan hebben opgesteld waar jij ook vertrouwen in hebt, dan kan de verdere behandeling van start. Je behandelaar zal met jou afspraken voor de vervolgsessies plannen.   

 

4. behandeling

De behandeling bij Mens GGZ bestaat uit gesprekken met een behandelaar. Die kunnen direct zijn, maar ook via (beeld)bellen. De behandeling wordt ondersteund door (digitale) opdrachten en oefeningen. Het streven is om zo snel mogelijk bij te dragen aan jouw herstel.  

Tijdens de behandeling stemmen we steeds met je af hoe het met je gaat. Daarbij hebben we oog voor jou als geheel: je sterke en minder sterke kanten, je uitdagingen en je omgeving. Daardoor kun jij het gevoel houden dat we op de juiste weg zijn. En is de behandelaar altijd scherp op hoe het met jou gaat. 
 
Afhankelijk van de aard van jouw problemen en de situatie waarin je je bevindt, voer je meer of minder gesprekken met onze behandelaar. 

 

5. einde van de behandeling

Na een aantal gesprekken is het moment daar: we gaan stoppen met de behandeling. In de meeste gevallen is dat omdat het weer beter met je gaat! Je kunt het weer helemaal zelf en je weet hoe je met de uitdagingen van het leven om moet gaan.  
 
Samen zetten we de belangrijkste lessen op papier voor na je behandeling. Op die manier blijf je profijt hebben van de behandeling die je bij Mens GGZ hebt gehad.  
 
We zullen, tenzij jij dat niet wilt, altijd een afsluitend verslag aan de huisarts terugkoppelen. Je behandelaar vertelt je hier meer over. 

 

 

Soms gaat het anders

 

Natuurlijk kan het ook anders lopen. Soms kunnen we niet dat bieden dat je nodig hebt. Dan bespreken we dat met je. Het kan zijn dat je meer of andersoortige behandeling nodig hebt. We maken daarover afspraken met jou. Als je dat prettig vindt schakelen we direct met je huisarts zodat hij ook precies weet wat hij wel/niet moet doen.  

 

“Je kunt het weer helemaal zelf en je weet hoe je met de uitdagingen van het leven om moet gaan.”